HARUNDINE

SOCIETAS FLANDRICA
HAICUBUS LATINE PANGENDIS

Historiek


* In maart 1995 werd onder de bezielende leiding van de poëtisch begaafde classicus Marcel Smets de Vlaamse Vereniging voor Latijnse haiku's in het leven geroepen onder de naam Harundine, Societas Flandrica Haicubus Latine Pangendis. De werktitel 'Harundine' (ablatief van harundo, d.i. riet- of herdersfluit) verwijst naar de eenvoudige rietfluit waarop Vergilius' herders (Bucolica 6, 8) hun deuntjes uitprobeerden. Dit inspireerde Marcel Smets tot het volgende vers:


Agrestem Musam
harundine tenui
meditaberis.      Je zult een landelijk liedje
      op je dunne rietfluit
      uitproberen
.


 

* De Harundine-werking resulteerde al gauw in de publicatie van twee Latijnse haikubundels: Haicu dum ludo (1998)

 en
Men kan daarover lovende commentaren lezen in Vuursteen, het Nederlandstalige tijdschrift voor haiku' s en verwante versvormen (1998; 2000).Verder verschenen hier en daar, o.m. in Vuursteen, bijdragen over de Latijnse haiku van de hand van Marcel Smets, Andries Welkenhuysen en Dirk Sacré (zie bibliografie).

 

* Eind 2005 overleed de stichter-voorzitter van Harundine. Behalve in een aantal 'in memoriam'-s werd hij ook geëerd met een verzamelbundel van zijn werk: Naar rozen kijken (2007),


 

waarin ook een aantal van zijn Latijnse haiku' s opgenomen werden.


* In het voorjaar 2007 werd een tweekoppig bestuur verkozen en een meer gestructureerde werking gestart. Op het ogenblik bestaat het bestuur uit voorzitter Frans Terryn en Hugo Kempeneers, secretaris en penningmeester (tevens verslaggever). In onderling overleg en in een vriendschappelijke sfeer wordt nu voortgewerkt aan de uitbouw van de Latijnse haikukring.

 

Leden en oud-leden

 1. Hilda Borremans
 2. Renil Cappelle
 3. Tom Deneire
 4. Louise Devriendt
 5. Jef Ector
 6. Peter Faes
 7. Laurent Grailet
 8. Hugo Kempeneers
 9. Paul Mercken
 10. Thomas Mermans
 11. Dirk Sacré
 12. Marcel Smets+
 13. Frans Terryn
 14. Leo Vander Elst
 15. Andries Welkenhuysen