HARUNDINE

SOCIETAS FLANDRICA
HAICUBUS LATINE PANGENDIS

Andries WelkenhuysenErelid sinds 22 september 2007. Vertaalde o.m. verzen van Bart Mesotten, de vader van de Vlaamse haiku, in het Latijn.


Aestas matura
matris in ventre pulsat
corculum novum.

 

Volrijpe zomer:
in de moederschoot klopt reeds
het nieuwe hartje.

 

Gradu citato
stabulum petit equus:
manent avenae.

 

In gestrekte draf
haast het paard zich naar de stal:
daar wacht de haver.

 

Superbe flavens
stat heliotropium
bellides inter.

 

In goudgele trots
koketteert een zonnebloem
tussen madelieven.

 

Leden en oud-leden

 1. Hilda Borremans
 2. Renil Cappelle
 3. Tom Deneire
 4. Louise Devriendt
 5. Jef Ector
 6. Peter Faes
 7. Laurent Grailet
 8. Hugo Kempeneers
 9. Paul Mercken
 10. Thomas Mermans
 11. Dirk Sacré
 12. Marcel Smets+
 13. Frans Terryn
 14. Leo Vander Elst
 15. Andries Welkenhuysen