HARUNDINE

SOCIETAS FLANDRICA
HAICUBUS LATINE PANGENDIS

Leo Vander ElstResonat silva
horribili fragore
fagi recisae.

 

Het bos weergalmt
door het dreunend gekraak
van een gevelde beuk.

 

Puella pudens
odoribus se spargit
amore capta.

 

Het jonge meisje
staat zich te parfumeren,
verlegen, verliefd.

 

Monachi canunt -
nubes turis ad caelum
adscendunt lente.

 

Monnikengezang -
traag stijgen wierookwolken
op naar de hemel.

Leden en oud-leden

 1. Hilda Borremans
 2. Renil Cappelle
 3. Tom Deneire
 4. Louise Devriendt
 5. Jef Ector
 6. Peter Faes
 7. Laurent Grailet
 8. Hugo Kempeneers
 9. Paul Mercken
 10. Thomas Mermans
 11. Dirk Sacré
 12. Marcel Smets+
 13. Frans Terryn
 14. Leo Vander Elst
 15. Andries Welkenhuysen