HARUNDINE

SOCIETAS FLANDRICA
HAICUBUS LATINE PANGENDIS

Paul Mercken 

 

Paul Mercken is gepensioneerd historicus van de wijsbegeerte en mediëvist uit Hasselt, maar woont na verbleven te hebben te Cambridge, Oxford, Florence en de USA (Talahassee, Florida; Bronxville, New York en Virginia) sedert 1978 in Nederland. Hij vertaalt graag gedichten uit andere talen en is een verwoed deelnemer aan voornamelijk Engelstalige kettinggedichten.

Lene murmurat
apis vagans per cellam
sine floribus.


het stille zoemen
van een bij in de kamer
zonder bloemen


Mite Zephyrus
caules undasque ludo
tangit aeterno.

 

zacht beroert de wind
de stengels en het water -
spel zonder einde

 

Non solum lente
sed etiam tacite
pergit coclea.

 

niet alleen langzaam
maar evengoed in stilte
beweegt zich de slak

Leden en oud-leden

 1. Hilda Borremans
 2. Renil Cappelle
 3. Tom Deneire
 4. Louise Devriendt
 5. Jef Ector
 6. Peter Faes
 7. Laurent Grailet
 8. Hugo Kempeneers
 9. Paul Mercken
 10. Thomas Mermans
 11. Dirk Sacré
 12. Marcel Smets+
 13. Frans Terryn
 14. Leo Vander Elst
 15. Andries Welkenhuysen