HARUNDINE

SOCIETAS FLANDRICA
HAICUBUS LATINE PANGENDIS

Werking


Bestuursformatie


Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester (tevens verslaggever). Het wordt telkens met algemeen akkoord of bij geheime stemming tijdens een algemene ledenvergadering verkozen voor een (hernieuwbare) periode van drie jaar. De respectievelijke verantwoordelijkheden worden in een intern document beschreven


Werkvergaderingen


* De werksessies gaan telkens door op een op een (onderling af te spreken) namiddag (+/- 14.00 – 18.30 uur). De vier data – één per seizoen – worden per kalenderjaar vastgelegd.


Werkwijze


* Ten laatste veertien dagen voor de vergadering stuurt de secretaris via e-mail of brief naar alle leden een uitnodiging met vermelding van de dagorde. Er wordt gevraagd dat iedereen ten laatste acht dagen voor de bijeenkomst minstens één maar liefst drie werkstukjes (haiku, senryu, tanka of kyoka) aan de secretaris zou bezorgen. Deze maakt dan voor ieder lid een overzichtelijk werkboekje met alle inzendingen. Tijdens de vergadering doet dit werkboekje dienst als praktisch hulpmiddel voor de bespreking.


* Per kalenderjaar worden de gecorrigeerde versies van alle ingezonden haiku’s in een globale overzichtsbundel gegroepeerd.


* De bespreking wordt in principe voorafgegaan door een inleiding van de voorzitter en zo mogelijk ook door een (in tijd beperkte) uiteenzetting rond een haikuthema. Op het einde van de vergadering komen de varia aan de beurt.


Aansluitingsvoorwaarden


* Harundine nodigt alle belangstellenden uit om nader kennis te maken met de vereniging. Wie daarvoor interesse heeft, kan bijvoorbeeld ter introductie eens een sessie meemaken of een werkboekje doornemen.


* Men hoeft geen geschoolde of praktiserende classicus te zijn om lid te worden van Harundine. Het volstaat dat men aan de volgende voorwaarden voldoet:

- een redelijke basiskennis van het Latijn bezitten of opfrissen;
- bereid zijn om zich gaandeweg, desgewenst onder begeleiding, de nodige kennis omtrent haiku eigen te maken;
- in functie van de vergaderingen proberen telkens één tot liefst drie (of meer) Latijnse haiku's op papier te zetten;
- regelmatig de werkvergaderingen bijwonen;


* Het lidmaatschap kost momenteel 15 € per jaar. Het lidgeld dient op de eerste plaats om de administratieve kosten te dekken.


* Wie verdere informatie verlangt, kan best onze contactpersoon raadplegen: Hugo Kempeneers, Reigerstraat 22, 1850 Grimbergen


e-mail: hugo.kempeneers@telenet.be
tel.: 02/305 64 09
GSM: 0485/061832

Leden en oud-leden

 1. Hilda Borremans
 2. Renil Cappelle
 3. Tom Deneire
 4. Louise Devriendt
 5. Jef Ector
 6. Peter Faes
 7. Laurent Grailet
 8. Hugo Kempeneers
 9. Paul Mercken
 10. Thomas Mermans
 11. Dirk Sacré
 12. Marcel Smets+
 13. Frans Terryn
 14. Leo Vander Elst
 15. Andries Welkenhuysen